Xin cách tổ chức event

Đăng bởi: #MTriet07

Ngày đăng  05:52 06/01/2022

Hế nhô hế nhô, dạo này tự kỉ nhiều quá nên cũng có vài ông ứng vào team hehe. Nhưng hok có event thì nát hết, liệu ai có team hay từng tổ chức event xin vài cách phát nào. Vài event ổn với nhỏ thôi chứ team mới có tầm 5 người à nên chưa đầu tư được nhiều lắm, tôi cũng hok phải ng có thể mắc VNĐ lên như là màn.

Tiện đây tuyển thêm trans với edit và prof reader vào team để thầu thêm vài bộ. Vào làm vài chap để tham gia event nào.
emo

  Update vào lúc 05:52 06/01/2022

284 lượt xem

13 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group