tuyển trans eng - jp dịch manga

Đăng bởi: Irregular_Kako

Ngày đăng  12:54 12/08/2022

thì...
team manga của em đang vã thành viên quá, nên là xin phép tuyển thêm người phụ, tất nhiên nhóm làm vì đam mê nên thù lao là tình cảm thôi <3
yêu cầu của team như sau:
- không yêu cầu kinh nghiệm, trình độ cao, chỉ cần bạn chịu khó, đam mê, sẽ có người phụ giúp, hỗ trợ, góp ý nếu cần
- dùng discord
liên hệ với mình qua discord sau: Moon Kagari#9335, cứ add thoải mái nhé~

  Update vào lúc 12:54 12/08/2022

516 lượt xem

5 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group