tuyển trans + edit, số lượng không giới hạn

Đăng bởi: 1412_kid

Ngày đăng  08:18 30/12/2017

nhóm làm free nên không lương nhá

yêu cầu
trans: bất cứ ngôn ngữ nào trừ tiếng Việt;
tiếng Nhật tối thiểu N3, dịch đúng ý là được;
tiếng Anh: đã tuyển đủ
edit (rất cần) : bất cứ vị trí nào từ typesetter, cleaner, redrawer, ... + proof reader (edit bản dịch trước khi đưa cho typesetter)

  Update vào lúc 11:41 05/04/2018

1033 lượt xem

28 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group