Cần trans và edit truyện ENG gấp

Đăng bởi: Animation TV

Ngày đăng  11:02 17/05/2018

emoEm muốn trans mấy bộ ENG, ai thấy thì tuyển em nha. Em cảm ơn. À. Có lương nữa nha anh chị.
THANKS NHÌU

  Update vào lúc 03:12 18/05/2018

1325 lượt xem

40 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group