Tìm người clear text + redraw manga bản có màu

Đăng bởi: Sora JR

Ngày đăng  05:55 09/01/2022

Page hoạt động PLN nhưng mình xin thưởng 7-8k/chap, xong chap nào thanh toán chap đó.

  • Yêu cầu: xoá và xử lý sạch đẹp thoại + 100% sfx. Làm việc trên máy tính
  • Deadline: 1 tuần/chap
  • Thể loại truyện: Action, Horror, Drama, Sci-fi, Tragedy (có yếu tố máu me, người chết, cân nhắc trước khi ứng)
  • Trung bình mỗi chap dài trên dưới 30 trang, không có bóng thoại trong và tất nhiên không phải trang nào cũng có SFX
  • Inbox mình để nhận bài test (2 trang)
https://facebook.com/sorajr.trans (Sora JR Translation)

  Update vào lúc 05:55 09/01/2022

256 lượt xem

5 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group