The Twins tìm trans tiếng Nhật cho bộ Glass Mask!

Đăng bởi: NTTH

Ngày đăng  12:44 11/03/2013

tềnh hềnh hiện giờ là tớ đã moi ra được bộ Glass Mask tập 42 - 48 bằng tiếng nhật, nhưng đào mãi vẫn không thấy raw tiếng anh hay thậm chí là tiếng việt để chèn vào, mà trình tiếng Nhật của anh em hiện giờ là zero. Cục mỡ bày ra trước mắt mà con mèo là tớ đây lại k tài nào gặm được. Nên khẩn thiết kêu gọi bà con cô bác ai có sở thích với Glass Mask thì mong giúp đỡ!!!!!!

  Update vào lúc 12:44 11/03/2013

1635 lượt xem

8 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group