Fouraichu Project - Tuyển thành viên

Đăng bởi: Hp.....

Ngày đăng  06:06 17/09/2017

-Nhóm chuyên về làm những bộ đã hoàn thành nhưng chưa ma nào làm hoặc đã bị Drop emo
-Nên nếu có bộ nào tâm huyết mà bị Drop hoặc chưa ai bắt lên thì hãy tham gia rồi nó sẽ vào hàng chờ của nhóm
(Ưu tiên những bộ full Eng nha :v) emo
<Tuyển Nhân Sự>

/Không giới hạn
Typeseter (Nhập chữ)
Text Clearer (Xóa chữ)
Redrawer (Chỉnh trang truyện)

/1~2 người
Translator (Eng hoặc Jap đều được)

/Các bộ trong hàng chờ
1. Battle Angel Alita Last Order
Không có văn bản thay thế tự động nào.
2. Billionaire Girl
Trong hình ảnh có thể có: văn bản
3. Kikimimi Zukan
Trong hình ảnh có thể có: văn bản
4. Hoshi no Samidare
Không có văn bản thay thế tự động nào.
Link Fan Page: https://www.facebook.com/Fouraichu-Project-129952744293958/

  Update vào lúc 05:52 10/11/2017

878 lượt xem

18 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group