Fouraichu Project - Tuyển thành viên

Đăng bởi: Hp.....

Ngày đăng  05:16 11/11/2017

Nhóm không có gì để nổi bật để miêu tả emo

<Tuyển Nhân Sự>

/Không giới hạn
Typeseter (Nhập chữ)
Text Clearer (Xóa chữ)
Redrawer (Vẽ lại trang truyện)

/1~2 người
Translator (Eng hoặc Jap đều được)

/Các bộ đang làm
1. Battle Angel Alita Last Order
Gunnm Last Order
2.Chiro chan

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

4. Billionaire Girl
Trong hình ảnh có thể có: văn bản
4. Hoshi no Samidare
Không có văn bản thay thế tự động nào.

Liên hệ: https://www.facebook.com/Fouraichu
Link Fan Page:
https://www.facebook.com/FouraichuProject/

  Update vào lúc 10:31 16/02/2018

808 lượt xem

24 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group