Web tải truyện, raw các web nước ngoài.

Đăng bởi: tairawvn

Ngày đăng  12:00 09/08/2020

Web mình mới tạo nha ae. emo
Do hông biết thiết kế nên rất chi là đơn sơ =))
Sẽ bổ sung thêm các tính năng và nhiều hỗ trợ nhiều web nữa nhe ae. Các host đang được hỗ trợ:

#Update: 08/04/21
 • Acqq
 • BiliBili
 • BlackToon
 • ComicNaver
 • DongManManHua
 • FirstKissManga
 • IQiYi
 • KuaikanManhua
 • Lezhin
 • MangaClash
 • MangaNelo
 • MangaRawClub
 • Mangakakalot
 • MangakakalotTV
 • Mangatx
 • ManmanApp
 • MixedManga
 • Newtoki
 • RawDevArt
 • RawMangas
 • TappyToon
 • Webtoons
 • Weibo
 • Weloma


Vàaaaaaa: TỈ LỆ DOWNLOAD THÀNH CÔNG 69,696969% emo

Screenshot:
tairawvn_screenshot

  Update vào lúc 05:11 08/04/2021

4160 lượt xem

15 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group