Dịch truyện đã Drop-New project, ai muốn đọc bộ nào, vào cmt

Đăng bởi: #MTriet07

Ngày đăng  06:23 06/01/2022

Có ai muốn đọc tiếp bộ nào drop hay bộ nào raw Eng hay JPN thấy hay thì cứ để tên dưới, nếu thấy okk thì team tôi thầu nhé.emo

  Update vào lúc 06:23 06/01/2022

896 lượt xem

46 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group