Xả hàng BB

Đăng bởi: Đ ịnh -M ệnh- C uộc -S ống

Ngày đăng  04:46 18/06/2019

Do hàng tồn kho quá nhiều và do ta đã giải nén không đủ nên ta xả hàng (ảnh dư thừa )  emo
  Update vào lúc 06:25 20/06/2019

1126 lượt xem

45 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group