(Vietsub) Ashes Of Dream - Nier Soundtrack

Đăng bởi: DarkSlayerHunter

Ngày đăng  08:35 07/12/2018

Đây là 1 bài level ultra khó dịch sau hồi sub bài The Wolven Storm, cái ẩn ý về tư tưởng về nội dung trong game nó quá lớn + cái ý liên kết giữa các câu cũng rất nhiều tạo thành hẳn 1 bài văn hơn là những câu hát rời rạc

Dịch thế này khá là dài dòng nhưng thực sự thì để vừa nói đủ nghĩa trong bài vừa sát với nghĩa từng câu thì thế này là ngắn gọn hết mức với vốn tiếng việt bản thân rồi

 

  Update vào lúc 08:35 07/12/2018

247 lượt xem

2 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group