Vấn đề về FAP

Đăng bởi: Kawaii~

Ngày đăng  06:43 13/03/2018

1 tuần fap 3~4 lần(cách ngày fap lần) 1 lần fap 2~3 nháy đã gần 1 năm ,tự dưng cảm thấy đau sau lưng và thời gian''ra'' rút ngắn đi khoảng 3~4 phút thì có sao không mn?
Xem JAV =10 phút
hentai =15 phút
truyện chữ = 2~3 phút

  Update vào lúc 06:43 13/03/2018

681 lượt xem

33 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group