Tìm truyện >Help cao nhân

Đăng bởi: Đặng Trí Tài

Ngày đăng  06:37 10/08/2018

Tui có đọc một truyện chữ nội dung đại khái về main lượm được 1 quyển trục di chuyển ngẫu nhiên xuống tầng cuối cùng của lòng đất nhớ không lầm là tầng 18 gặp nữ chính là thần rồi được truyền cho thuộc tính dương hỏa ấy . Bộ đó thuộc tính nào cũng chia làm 2 hết .

Hóng emo

  Update vào lúc 06:37 10/08/2018

285 lượt xem

4 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Develop by ITE Group