Tìm truyện cũ.

Đăng bởi: Dark Ecchi Manga/DEMon

Ngày đăng  09:35 21/02/2018

Không dài dòng, chắc cũng được chục năm rồi, thằng main chạm vào xác chết thì trải nghiệm lại khoảnh khắc chết, có một phần trong một resort (khách sạn ngoại ô), điện bị phá,...

  Update vào lúc 10:52 22/02/2018

416 lượt xem

8 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group