Thông báo nhỏ chút của Sát thần đế vương ta đây

Đăng bởi: Sát Thần Đế Vương

Ngày đăng  10:01 11/07/2018

Nói một câu cho nhanh là vài ngày tới ta sẽ bận nên không đăng bài deep web trong một khoảng thời gianemo
Nhưng comment dạo thì có thểemo
Lý do thì ta mắc đi xaemo
Nên vì vậy mấy đứa đừng nhớ mà comment nhéemo anh đi có vài ngày à
P/s: Công nhận từ ngày thằng make ra đảo thì forum hòa bình hơn hẳn vì không còn thằng nào gây war chửi nhau và chửi luôn cả modemo
Mong sao thằng đó đừng quay lại nữa
Thằng make chuyên đăng chính trị có ngày blogtruyen sập cũng vì nóemo

  Update vào lúc 10:23 11/07/2018

516 lượt xem

34 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Develop by ITE Group