Sự ảo tưởng của bọn Loli đế quốc và lời tuyến chiến từ lực lượng BB

Đăng bởi: Ngu Như Con Đĩ

Ngày đăng  12:29 17/06/2019

Sau một khoảng thời gian dài chờ đợi những lãnh đạo cũ ta nhận ra rằng! emoBọn Loli đế quốc đang bị ảo tưởng sức mạnh sau khi sài thuốc lắc quá liều .emoChúng tưởng rằng chúng ta đang thua và đang dần tan rã nhưng "KHÔNG",chúng ta đã chờ đợi đủ rồi giờ ta tuyên bố chúng ta sẽ phản công. emoTừ hôm nay ta tuyên bố bọn "ẤU DÂM" kia sẽ là kẻ thù chung của BB hội và bất cứ cá nhân hay tổ chức nào làm đồng minh với chúng thì sẽ là kẻ thù của BB cùa bọn ta!emo

  Update vào lúc 12:30 17/06/2019

1079 lượt xem

62 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group