Mùa đông tới rồi, tôi thật cô đơn... [DST VN] New Season - Tập 3

Đăng bởi: Dark Sage (IOEnceladus)

Ngày đăng  04:54 14/09/2018

Mùa đông đã tới, chỉ khổ cho những số phận không nhà, không cửa, không tiền tài, không người thân, chỉ có những người cùng khổ ở bên... emo

Hãy chung tay giúp đỡ những mảng đời bất hạnh, bằng cách...

ĐOÁN XEM!!? emo

Channel của tui: 
https://www.youtube.com/channel/UCl_RF-s9sRxrbAa0_IsQKoA
Fanpage: https://www.facebook.com/DarkSageGaming
Steam: https://steamcommunity.com/id/DarkSageGAMER/
Discord: https://discord.gg/rJBsF6s (tham gia để có thể chém tung nóc Việt Nam)

THANK YOU FOR COMINGGGGG!! emo  Update vào lúc 04:54 14/09/2018

440 lượt xem

15 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group