Lực Lượng Cách Mạng BB (Hạng Tôm Tép)

Đăng bởi: Ngu Như Con Đĩ

Ngày đăng  07:52 16/06/2019

Tình hình là mấy ngày này lực lượng cùa Đế Quốc Loli của lão Sát Thần Đế Vương đang tăng mạnh về quân số lẫn lực lượng emo.Còn phe BB của chúng ta thì chỉ "điên cuồng trong cơn thuốc, trí tuệ và cơ thể của chính mình thì bị bú mút liên tục bởi Hentai và Thuốc lắc"emo.Vì thế tui kêu gọi các anh em BBcon đứng lên thành lập Đế Quốc BB để trở thành một trong những lực lượng đối trọng và đáng gờm với Đế Quốc Loli emo

  Update vào lúc 07:52 16/06/2019

633 lượt xem

41 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group