Đm nó đuổi chạy tụt *ặc [HOLLOW KNIGHT - P8]

Đăng bởi: Dark Sage (IOEnceladus)

Ngày đăng  04:09 21/10/2018


Đập boss phụ thì éo biết né skill => tạch emo
Đi nhặt linh hồn thì bị đuổi sml. Huhu emo

TẬP THẢM NHẤT TRONG CUỘC ĐỜI!!


Subscribe: 
https://www.youtube.com/c/DarkSageGAMING

Fanpage: https://www.facebook.com/DarkSageGaming
Discord: https://discord.gg/rJBsF6s
THANK YOU FOR COMINGGGGG!! emo

Bonus: DON'T STARVE SEASON 2 - Làm lại từ đầu :DL4D2 Custom Map - 25 TO LIFE  Update vào lúc 04:09 21/10/2018

473 lượt xem

9 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group