Chiến thuật chống nettruyen

Đăng bởi: Thiếu Tá

Ngày đăng  10:03 11/02/2019

Bên hamtruyen dùng các đoạn phim để đăng truyện. Cách này hơi phức tạp khi xem nhưng bảo đảm bản quyền bản dịch hơn, lại có nguồn thu từ youtube nữa.
Mọi người thấy phương án này thế nào.emo

  Update vào lúc 10:03 11/02/2019

829 lượt xem

15 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group