👉🏿👈🏿 cần tìm dữ liệu để tự học vẽ giải phẫu.

Đăng bởi: Ai rồi cũng sẽ gầy

Ngày đăng  03:07 15/01/2022

emo chào các bác, các bác có ai từng tự học giải phẩu không? Tôi rất cần tài liệu để học nhưng tìm không ra. Tài liệu có thể là tiếng anh, nhật, trung, việt điều được👉🏿👈🏿 làm ơn.

Không biết bài này nên đăng ở đâu nhỉ?

  Update vào lúc 03:07 15/01/2022

364 lượt xem

14 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group