Cái Demon Omega Team với Blogtruyen có xô xát gì không và những nhóm nào xung đột với blogtruyen?

Đăng bởi: có ai thấu

Ngày đăng  07:52 08/11/2018

Ta chỉ biết duy nhất có cái Sky garden group thì phải, là chúng không cho đăng truyện của chúng nó ở blogtruyen thôi.

  Update vào lúc 07:52 08/11/2018

716 lượt xem

14 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group