BLT yên ắng quá. anhson ở đâu về gấp

Đăng bởi: sao đỏ blogtruyen

Ngày đăng  05:20 14/01/2022

Những ngày gần Tết nhưng không khí thật là ảm đạm. Chợt nhớ năm nào đó nổ drama ngập trời với anhson1. Hoài niệm. 
Còn nhớ năm nào những battle BB với loli, giữa sát thần với make love, giữa các nhóm dịch với nhau, à k thể k kể war với nettruyen. Những tượng đài đó, huyền thoại đó đi làm kinh tế hết rồi à?

  Update vào lúc 05:20 14/01/2022

1225 lượt xem

39 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group