Lỗi BlogTruyen V2 - đang tiến hành sửa chữa

Đăng bởi: dk______

Ngày đăng  10:40 15/04/2012

Sau 1 tuần sóng yên biển lặng, lỗi lại xuất hiện. Tụi mình chưa xác định được nguyên nhân, vẫn đang cố hết sức tìm và sửa chữa.

 

Có thể xuất hiện tình trạng không kết nối được nhiều lần, mong các bạn thông cảm @@

  Update vào lúc 10:40 15/04/2012

2845 lượt xem

10 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group