Giảm bớt số truyện die với những ai dùng mạng VNPT (bằng file host)

Đăng bởi: Ngankvn

Ngày đăng  01:07 20/06/2012

Hiện tại có một số truyện trên trang của chúng ta có dạng link ảnh như sau :
http://images2-focus-opensocial.googleusercontent.com/......

(ví dụ như chap truyện này : Click)

Những ai dùng VNPT sẽ ko xem đc dạng link ảnh trên, đây là các giải quyết
  1. Tìm đến thư mục này : C:\Windows\System32\drivers\etc
  2. Mở file có tên là host lên (dùng notepad ấy)
  3. Dán thêm dòng này ở hàng cuối cùng, rồi save lại

74.125.113.132 images-focus-opensocial.googleusercontent.com
74.125.113.132 images2-focus-opensocial.googleusercontent.com


Xong :)

Lưu ý : nếu dùng win7, và chưa tắt User account control, thì phải save file host đã chỉnh sửa này ở một chỗ nào đó, rồi mới copy nó dán đè lên file ở trong 
C:\Windows\System32\drivers\etc , vì trong trường hợp này bạn ko có quyền save đè


P/s : ai có điều kiện thì dẹp quách thằng VNPT này đi, cái éo gì cũng chặn, hãy là khách hàng thông thái

  Update vào lúc 01:07 20/06/2012

8056 lượt xem

31 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Develop by ITE Group