Các uploader không dùng IMGUR nữa

Đăng bởi: Ngankvn

Ngày đăng  01:46 21/06/2012


Vấn đề rất dài dòng, xin nói ngắn gọn như sau :
  1. IMGUR là hos ảnh rất tốt, nhưng lại chơi đểu ở chỗ : web nào load ảnh của nó nhiều nó sẽ block lại, ko cho load nữa
  2. Mình đã dùng thủ thuật, gọi là google proxy, biến dạng ảnh
    i.imgur.com/.... thành images2-focus-opensocial.googleusercontent.com...
    Và đã khắc phục đc vấn đề này
  3. NHƯNG : ai dùng mạng VNPT thì lại bị VNPT chặn ko load đc bất cứ thứ gì có dính đến "googleuserconent"


Vậy nên :
  1. Độc giả đọc bài NÀY để khắc phục việc ko load đc những ảnh có dạng images2-focus-opensocial.googleusercontent.com/ ....  
  2. Uploader không dùng IMGUR nữa


  Update vào lúc 01:46 21/06/2012

3176 lượt xem

15 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Develop by ITE Group