Vấn đề anime

Đăng bởi: Rape thuê

Ngày đăng  11:27 07/03/2018

Chả là những năm gần đây t thấy anime xàm-chán thì nhiều siêu phẩm thì it có nhiêu bộ manga hay sao họ k lm mà toàn chọn mấy bộ xàm-chan thế
do ko đủ kinh phí để thầu những bộ siêu phẩm hay vì vấn đề j khác.???

  Update vào lúc 11:27 07/03/2018

794 lượt xem

36 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group