Tình hình cần người giúp

Đăng bởi: Dystopia

Ngày đăng  07:09 12/01/2018

Tình hình là em đang tính trans tiếp bộ Mitsuboshi colors http://blogtruyen.com/15412/mitsuboshi-colors mà trans từ đầu thì mệt vãi chưởngemomà em thì không tìm được cách nào liên hệ với nhóm yuri-ins hết, nên là em xin các bác giúpemo

  Update vào lúc 07:09 12/01/2018

368 lượt xem

13 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group