Tìm truyện

Đăng bởi: SCP001???

Ngày đăng  03:04 08/01/2022

Góc tìm truyện:n9 có vẻ như có 1 dạng cuồn nộ hay sức mạnh quỷ(tông màu sức mạnh là đỏ đen)lúc đầu đang đi học thì bị 1 anh nhìn giống mấy ông trừ tà bên trung dùng xích/giấy phong ấn/... hay gì đó ấy,có 1 con là nữ thuộc tới giúp(ngăn) main để không bị giết rồi sau 1 lúc thành main sợ quá hay gì rồi bật cuồng nộ

  Update vào lúc 03:04 08/01/2022

228 lượt xem

1 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group