Tìm tên truyện

Đăng bởi: Tên 1 chữ ĐỘC

Ngày đăng  08:23 01/04/2018

main tỉnh dậy ở một căn phòng trắng bị bị ép đánh quái nhận duoc năng lực có thể dùng ở thế giới thật. Hằng ngày cứ 2h00 sang thi bị triệu tap toi căn phòng trắng làm nhiệm vụ đánh quái. Hơi giống Gantz nhưng hình như ko phải manga

  Update vào lúc 09:54 01/04/2018

425 lượt xem

8 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group