[Thắc mắc - hỏi] mất tính năng xóa comment của chính mình

Đăng bởi: 1412_kid

Ngày đăng  02:02 14/07/2022

ad cho mình hỏi, hồi trước các comment của chính mình ở dưới truyện (không phải phần comment ở từng chap) mình có quyền xóa bằng cách bấm vào nút x màu đỏ mà sao bây giờ mình bấm thì nó hiện ra thông báo "Tài khoản của bạn không có quyền để thực hiện chức năng này." vậy là sao? máy bị lag nên bấm đăng nó hiện ra 4 cái comment giống nhau, giờ muốn xóa 3 cái mà không xóa được.

  Update vào lúc 02:02 14/07/2022

871 lượt xem

2 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group