Không xóa được cmt

Đăng bởi: Long Nguyễn

Ngày đăng  12:09 17/07/2022

Admin ơi,  khi em xóa cmt thì "Tài khoản của bạn không có quyền để thực hiện chức năng này" là sao? emo 

  Update vào lúc 12:09 17/07/2022

790 lượt xem

3 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group