Không thay đổi được bìa truyện

Đăng bởi: P.T

Ngày đăng  06:35 23/01/2018

Ghi là lỗi link picasa thì phải <(") không thay được ảnh bìa cho truyện

  Update vào lúc 06:35 23/01/2018

303 lượt xem

4 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group