Hỏi về twitter

Đăng bởi: XXXXXXXXXXXXX

Ngày đăng  10:19 12/08/2017

Tình hình là mình vừa dk 1 account Twitter nhưng khi đăng nhập thì nó bảo xác nhận số điện thoại.
Nhưng mình nghịch dạy(xác nhận nhiều lần nhưng sai) nên nó bị: 
Đã xảy ra lỗi.
Bạn đã vượt quá số lần thử cho phép để xác nhận điện thoại của mình. Vui lòng thử lại sau.

Chờ 2 giờ rồi vẫn không khác gì emo
Có cách nào khắc phục không hay phải tiếp tục chờ.

  Update vào lúc 10:19 12/08/2017

316 lượt xem

2 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group