góp ý

Đăng bởi: What's this

Ngày đăng  12:22 26/01/2022

góp ý về phần mục "truyện mới đăng" emonên thêm ra nhiều trang để cho những người nếu ngày đó không ol được sẽ bỏ lỡ mất những bộ truyện mới đăng  emovì số lượng truyện có ngày up vượt 15 truyện emo nên những truyện up trước đó nếu muốn tìm lại thì phải thủ công tìm từng trang và nhớ từng hình truyện mình đã BM emo 

thím Ngân xem xét về vấn đề này  emo

emo( bản PC )

  Update vào lúc 10:43 28/01/2022

1101 lượt xem

22 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Develop by ITE Group