Cần cản lại tp quá khích

Đăng bởi: Toratora

Ngày đăng  08:07 11/02/2019

Em thấy có một số thằng như phản Động chửi nettruyen song chửi nan sang cả miền bắc tụi em là ăn trộm là bọn khốn nạn để nhằm chia rẽ gây nhiễu loạn phá rối emoem xin đề nghị thằng như nó thì chết cmn điemo

  Update vào lúc 08:07 11/02/2019

732 lượt xem

14 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group