cần sửa lỗi BT

Đăng bởi: liệt dương ಲತೆ

Ngày đăng  08:21 26/09/2017


1) Lỗi mã nhúng:
đang tính đăng bài về số liệu việt nam mà ko thể chèn đc
đề nghị boss fix lại để chèn mã nhúng từ google trendemo
còn đây là mã nhúng
mã 1: 
<script type="text/javascript" src="https://ssl.gstatic.com/trends_nrtr/1154_RC03/embed_loader.js"></script> <script type="text/javascript"> trends.embed.renderWidget("US_cu_gNrszV0BAAAxlM_en", "fe_line_chart_2db8b359-a66b-4a90-9a9e-c40e2dca2369", {"guestPath":"https://trends.google.com:443/trends/embed/"}); </script> 
mã 2:
<script type="text/javascript" src="https://ssl.gstatic.com/trends_nrtr/1154_RC03/embed_loader.js"></script> <script type="text/javascript"> trends.embed.renderWidget("US_cu_gNrszV0BAAAxlM_en", "fe_line_chart_2db8b359-a66b-4a90-9a9e-c40e2dca2369", {"timeStamp":"1506510280","guestPath":"https://trends.google.com:443/trends/embed/"}); </script>
2) lỗi 4room khi xài smartphone:

  Update vào lúc 06:33 29/09/2017

720 lượt xem

17 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group