tìm truyện

Đăng bởi: khanh bla

Ngày đăng  07:17 14/03/2018

mình xin mấy bạn kím dùng mình, truyện là về thanh niên bị thằng bạn gửi cho một cái game qua điện thoại, hể ai nhận được game này thì được 1 random sức mạnh, thằng man được cái sức mạnh là hể đụng vô vật gì là có thể copy được vật đó, xong nó quen một con bé là có thể điều khiển dây con bé bao mạnh, xong 1 thằng là biết được đứa nào nói dối bullshit detecttor, rồi con bé nhìn trước tương lai thì phải, xong nguyên tụi nó đánh với team gì đó chím được nguyên một phần quận j j đó à trong đây phải giết nhau thì phải. Ai tìm dùm đi emoemo

  Update vào lúc 07:17 14/03/2018

178 lượt xem

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group