Tìm anime trung lâu lâu

Đăng bởi: u$hima.

Ngày đăng  06:27 12/02/2019

Mình cần tìm anime trung cũng khá lâu rồi nói về trường học có ma thuật, mỗi người bt có sức mạnh tự nhiên như ánh sáng, nước, lửa các thứ. Mình nhớ cạnh lớp mại có thằng có thuộc tính gì hiếm mà 1/1000 người mới có, lúc nó được mọi người bu thì main phát hiện mình có 2 thuộc tính bá vcl và bắt đầu luyện lên để đến ngày tập trung bài thi main xuất chiêu cái đừng hỏi luôn. Nhớ là nhà main nghèo và con cháu hiệu trưởng dùng băng ạ. Mình cảm ơn rất nhiều
 
 

  Update vào lúc 06:27 12/02/2019

222 lượt xem

2 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group