Tìm truyện giúp vs ạ

Đăng bởi: 772alllo

Ngày đăng  08:34 17/06/2019

Nội dung là: có một ông vì cứu 1 ngưòi khỏi tai nạn giao thông mà chết, sau đó được đầu thai sang một thế giới phép thuật, ổng trở thành đứa nhỏ được nuôi lớn bởi 1 gia đình jj đó mà sau này có thuê một cô loli dạy phép thuật cho ổng. Truyện này e nghĩ là manga, ai biết chỉ e cám ơn emo

  Update vào lúc 08:34 17/06/2019

205 lượt xem

2 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group