Cần tìm truyện

Đăng bởi: Heras9x

Ngày đăng  04:32 09/05/2019

Mọi người giúp mình tìm truyện khá lâu có nội dung sau:
có nhữg con quái vật đi kèm với cuốn sách. ai có sách là làm chủ con đó. mỗi thằg có 1 con và chiến với nhau emo. Quái vật tung skill bằng cách thằng chủ đọc to tên skill trong cuốn sách. Sách bị đốt là con quái vật biến mất. Main là 1 thằng học sinh có con quái vật như 1 thằng nhóc. có sở thích ăn cá.

  Update vào lúc 04:32 09/05/2019

247 lượt xem

1 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group