Lọc truyện Trung Quốc

Đăng bởi: Nguyễn Trung Tín

Ngày đăng  10:41 25/04/2019

Có cách nào ẩn bớt truyện tàu không mọi người, giờ nó chiếm mất 2/3 rồi. Extension cho Chrome hay gì cũng được.

  Update vào lúc 10:41 25/04/2019

381 lượt xem

7 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group