Kronii middle name/ tên giữa Kronii (CC viet/eng/jp)

Đăng bởi: Journal Jonathan

Ngày đăng  04:41 17/06/2022Ouro kiên nhẫn lôi cuốn vồ lấy kiên quyết Kronii
tên giữa thật hoàn hảo :^)

https://www.youtube.com/watch?v=uJZGVCcFmgQ
=====================================================


Source link/link nguồn:
【Cuphead】Good Day For A Swell Battle 9-6-2022
https://www.youtube.com/watch?v=t8ud2bnq2Rg&t=96s
1:59:27
2:00:26
2:53:40

  Update vào lúc 04:41 17/06/2022

895 lượt xem

2 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group