Kronii - Hộ vệ Pepsi (CC eng, viet, jap)

Đăng bởi: Journal Jonathan

Ngày đăng  04:45 09/01/2023


Hơi thở thời gian, thức thứ nhất: Subway sinh tố
thức thứ hai: Pepsi ăn kiêng :^)

https://www.youtube.com/watch?v=1Rd8hsP_JGY

=====================================================

Source link/link nguồn/ ソースリンク:
【Superchat Catchup】Super New Year
https://www.youtube.com/watch?v=Yr_VnDYafSg&t=0s

3:20:49


thumbnail:
https://www.reddit.com/r/Hololive/comments/xo12mr/i_am_rejecting_my_health_holo/

  Update vào lúc 04:45 09/01/2023

258 lượt xem

1 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group