Ina - Puns-kemon (CC eng, viet, jap)

Đăng bởi: Journal Jonathan

Ngày đăng  03:39 17/01/2023


Họ dầu tên oliu
-Ina, trùm Pun

https://www.youtube.com/watch?v=ndouGj0Yaqs

Source link/link nguồn/ ソースリンク:
【POKEMON VIOLET】 How Many Kusa Does It Take To Get To School​ 【#2】 14-1-2023
https://www.youtube.com/watch?v=Ozxx9TfhPe0&t=0s
12:06
1:23:09
1:44:26
1:49:07

thumbnail:
https://www.reddit.com/r/HololiveTemplates/comments/jzei8q/ina_ba_dum_tsss/
https://www.youtube.com/watch?v=oKBXSKMXUCY

  Update vào lúc 05:06 18/01/2023

296 lượt xem

1 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group