Gura Myth Night, woof, slap meat, fish ball (CC viet, en, jp)

Đăng bởi: Journal Jonathan

Ngày đăng  04:15 21/06/2022


Chúc mừng cá mụp 4m + sinh nhật :^)

https://www.youtube.com/watch?v=CR2NoeZZBI0
=====================================================

link nguồn:
【 WWE2K22 】MYTH NIGHT #MythNight 16-6-2022
https://www.youtube.com/watch?v=mNq4d4vpe0I
3:01
21:47
25:35
26:05thumbnail source:
https://www.reddit.com/r/Hololive/comments/k7wggz/holoen_3d_debut_wwe_as_described_by_gura/

  Update vào lúc 04:15 21/06/2022

812 lượt xem

1 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group