Dream Labyrinth moments/những khoảng khắc trong Dream Labyrinth 2

Đăng bởi: Journal Jonathan

Ngày đăng  11:31 31/12/2021


tổng hợp các đoạn nhây trong Dream Labyrinth 2 :^)

https://www.youtube.com/watch?v=aCeyXmuyaKE
game playlist/ danh sách phát của game
https://www.youtube.com/watch?v=g5UqTGTu-6U&list=PLyX5rGTFzc4qgUADrN2dUK7QgLGSI8WNI

====================================

One day in an uncertain future, all the Hololive members are invited to the HQ by Yagoo himself for a great celebration, but something bad happens, and now everyone is trapped in a weird place, and is up to the Holo EN girls to save the day!

Một ngày trong tương lai vô định, tất cả các thành viên Hololive được đích thân Yagoo mời đến HQ để tổ chức một lễ kỷ niệm lớn, nhưng chuyện không ổn đã xảy ra, và bây giờ mọi người bị mắc kẹt ở một nơi kỳ lạ, và giờ phụ thuộc các cô gái Holo EN phải giải nguy!

source link/link nguồn:
https://okamiakarutsuki.itch.io/dream-labirynth

  Update vào lúc 11:31 31/12/2021

253 lượt xem

1 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group