doom eternal (1) time to massacre demons/ đến lúc thảm sát quỷ rồi (CC)

Đăng bởi: Journal Jonathan

Ngày đăng  07:10 03/01/2022


nắm và xé, với cưa máy!


https://www.youtube.com/watch?v=ZbjaFGTwNtw
=====================================================

Quân đội của Địa ngục đã xâm lược Trái đất. Trở thành Đồ Sát trong một chiến dịch chơi đơn hoành tráng để chinh phục ác quỷ trên khắp các chiều không gian và ngăn chặn sự hủy diệt cuối cùng của nhân loại. Điều duy nhất chúng sợ ... là bạn.

Source link/link nguồn:
https://store.steampowered.com/app/782330/DOOM_Eternal/

  Update vào lúc 07:10 03/01/2022

295 lượt xem

4 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Develop by ITE Group