Thông báo "doreiku" dc chuyển thành anime(18+)

Đăng bởi: Rape thuê

Ngày đăng  02:36 13/03/2018

Manga thì mới dịch 3chap liệu nó lên anime có thành siểu phẩm 18+??
                   nêu ý kiến của ae = cách cmt bên dưới nhé
                                    emo

  Update vào lúc 02:38 13/03/2018

553 lượt xem

2 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group